به گزارش افکارنیوز،

 سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور اظهار کرد: اختلاف قیمت میان فروش توسط دامداران و مصرف کننده بسیار بالا است و یک عده بازار را مدیریت کرده و اجازه کاهش قیمت این محصول را برای مصرف کننده نهایی نمیدهند.

اخبار اقتصادی- وی با بیان این که دام زنده از دامدار به قیمت پایینی خریداری شده و به قیمت بالایی در بازار عرضه می شود افزود:  فاصله و حلقه های زیادی میان مصرف کننده و تولید کننده است که این چرخه ها به سود 20 تا 30 درصدی نیز راضی نیستند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور ادامه داد: قیمت دام زنده از ابتدای سال جاری 40 درصد کاهش یافته و گوساله زنده از40 هزار تومان به 25 هزار تومان کاهش یافته است که در این شرایط قیمت گوشت قرمز نیز باید 40 درصد کاهش یابد اما متناسب با آن قیمت گوشت در بازار کاهش نیافته است.

 وی تصریح کرد: بر اساس این کاهش 40 درصدی قیمت دام زنده گوشت گوساله نیز از هر کیلوگرم 100 هزار تومان باید به 60 هزار تومان کاهش می یافت اما این اتفاق روی نداده است.

سلطانی سروستانی گفت: برای اینکه ثابت شود قیمت گوشت گوساله تازه 60 هزار تومان است سازمان تعاون روستایی از هفته پیش در چند استان کشور شروع به عرضه مستقیم گوشت گوساله به این قیمت کرده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس گوشت گوساله گرم در فروشگاه های سازمان تعاون روستایی به قیمت هر کیلوگرم 60 هزار تومان برای مصرف کننده به صورت بسته بندی شده عرضه می شود.

سلطانی سروستانی گفت: گوشت قرمز به طور معمول قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد در سه تا چهار مرحله رد و بدل می شود.