به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند، گروکشی برای پرداخت یارانه معیشتی با تهدید قطع یارانه نقدی ، رکود سنگین تر در انتظار بازار خودرو، اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد، می پردازد.

اخبار اقتصادی-همچنین سرقت نفت و فرآورده کاهش یافت، تامین بودجه با مالیات ، عبور از پیچ تحریم با جذب سرمایه خارجی،کوچ ۶ هزار میلیارد تومان از بورس، رمزگشایی از درآمدزایی دولت، مصائب ارز چندنرخی، چرا صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود؟ ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۶ بهمن ماه به شرح زیر است:

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی

مافیای خودرو با رانت کار خود را پیش می برند/اقتصاد ایران را نمی توان حبس کرد/مصائب ارز چندنرخی