به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۷ بهمن ماه به شرح زیر است:

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

نگرانی از سرکوب نرخ ارز/ سبقت ایران از قطر در استخراج گاز/

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن :