به گزارش افکارنیوز،

شورای اقتصاد در راستای حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی 1 میلیون و 464 هزار خودروی عمومی با ارزش 6500 میلیارد تومان در تاریخ 11 آذرماه مصوبه ای داشت.

اخبار اقتصادی - در راستای اجرای این مصوبه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک ملت تفاهم نامه ای در تاریخ 24 آذرماه امضا کردند.

در تاریخ 16 بهمن ماه، دوگانه سوز کردن 650 هزار خودرو در قالب قراردادی به ارزش 3 هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های تبدیل کننده واگذار شد.

نهایتا در تاریخ 21 بهمن ماه، مصوبه شورای اقتصاد با دوگانه سوز شدن 41 خودرو عمومی وارد فرآیند اجرا شد.