به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون مصرف گرایی پیامد ساخت مال ها، آغاز تردد آزمایشی آزادراه تهران شمال، بازار سرمایه از تغییرات اقتصاد کلان جلوتر است، رونمایی از دالان سود بین بانکی،  می پردازد.

اخبار اقتصادی - تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ بهمن ماه به شرح زیر است:

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن

بحران سفید در خطه سبز/ رانت خواران به دنبال ایجاد التهاب در اقتصاد/ امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان طرح ملی مسکن