سرویس اقتصادی افکار نیوز - دلار در بازار امروز ۱۹۱۰ تومان فروخته شد.
بر اساس گزارش خبرنگار افکار نیوز، دلار آمریکا ۱۹۰۰ خریدار می شد.