به گزارش افکار نیوز به نقل ازخبر آنلاین ،تولیدات صنعتی در اروپا در ماه مارس به طرز چشمگیری کاهش یافته و ۱۷ کشور اروپایی در حدود ۱۷.۱۳ میلیون بیکار دارند که ۱۰.۸% جمعیت فعال را تشکیل می دهند.

کاهش فعالیت بخش خصوصی در ماه مارس دو اقتصاد برتر اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در آلمان شاخص فعالیت بخش صنعتی از ۵۰.۲ در ماه فوریه به ۴۸.۸ کاهش یافته است. دلیل این امر کاهش تقاضا برای صادرات از سوی کشورهای اروپایی و همچنین چین بوده است.

تولیدات صنعتی در فرانسه که رقم ۵۰.۸ را در ماه فوریه نشان می داد، به ۴۵.۶ تنزل یافته است. در یونان نیز تولیدات صنعتی همچنان روند رو به کاهشی دارد. تقاضا و متعاقب آن تولید در این کشور کاهش یافته و همین مسئله سبب حذف بسیاری از مشاغل و همچنین تداوم بحران اقتصادی در این کشور شده است.

ایتالیا نیز برای هشتمین ماه متوالی شاهد کاهش تولیدات صنعتی، تقاضا و تولید بود. نرخ بیکاری در این کشور عدد ۹.۳% را نشان می دهد. در اسپانیا نیز تولیدات صنعتی برای یازدهمین ماه متوالی کاهش داشته است. اقتصاد این کشور به گفتۀ منابع دولتی در سه ماهۀ آخر سال ۲۰۱۱ و همچنین سه ماهۀ اول سال ۲۰۱۲ شاهد کاهش قابل توجهی بوده است و به عبارتی این کشور برای دومین بار از اواخر سال ۲۰۰۹ وارد رکود جدیدی شده است. کاهش تولید در اروپا و افزایش بیکاری که اعداد و ارقام ناخوشایندی را برای اروپا به ارمغان آورده، بیانگر آغاز دور تازه ای از بحران اقتصادی است.