به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۷ اسفندماه به بیان مسائلی همچون تعیین سبد معیشت کارگران، آغاز رصد شبکه های توزیع کالا، انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو ، افزایش خرید اینترنتی در سایه کرونا ، هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی، می پردازد.

همچنین آزادراه تهران-شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی، پیگیری سرنوشت برجام در وین، تحقق رویای احداث پتروپالایشگاه، کشف ۳.۵ میلیون ماسک طی روزهای گذشته در تهران، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۷ اسفندماه به شرح زیر است:

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی

انتقادها از افزایش شدید قیمت خودرو/هشدار به بازار سیاه لوازم بهداشتی/ آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسی ایرانی