به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۶ اسفندماه به بیان مسائلی همچون تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد، تامین آرد مورد نیاز نانوایی های کشور، تولیدکنندگان نیازمند کاهش فشار مالیاتی، اصناف در برزخ کرونا ، عیدی و حقوق کارگران متاثر از کرونا، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین افت شدید معاملات خودرو، نه به قرنطینه تهران، ضرورت توجه به مدیریت بهره وری، رونق کسب و کارهای اینترنتی در غیاب زیرساخت، ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند، فرصت سوزی در سال رویایی، مصاف ویروس و اقتصاد، رکود بازار میوه در آستانه شب عید، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز است.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۶ اسفندماه به شرح زیر است:

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند

تقاضای پنهان بازار مسکن سر باز کرد/ افت شدید معاملات خودرو/ ۳ میلیون ایرانی ۴ بسته حمایتی می گیرند