به گزارش افکارنیوز،

‌به جای زنده به گور کردن میلیون‌ها قطعه جوجه یکروزه( مرغ یا خروس)، با رعایت ضوابط بهداشتی آنها را بین روستائیان توزیع می‌کردید تا حداقل بخشی از امنیت غذایی آنها با هزینه پایین‌تری ضمانت شود. بخش مهمی از قیمت یک مرغ کامل بخاطر جوجه یک روزه است. از گل‌ شاخه بریده و سیب‌زمینی گرفته تا جوجه‌های بی‌گناهِ یک روزه، همگی به زیر خاک می‌روند تا قربانی خطای متولیان برنامه‌ریزیِ عرضه و تقاضا شوند.

جوجه