به گزارش افکارنیوز،

قیمت انواع  لبنیات در بازار به شرح زیر است:

 

 

قیمت انواع لبنیات در بازار + جدول

قیمت انواع لبنیات در بازار + جدول

قیمت انواع لبنیات در بازار + جدول