افکار

در دوران کرونایی که شهرها خالی از رفت و آمد شدند، حیوانات به داخل شهرهای کوچک و بزرگ آمده‌اند.

در روزهایی که خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در سکوت کامل است و مردم در خانه‌هایشان هستند حیوانات به داخل شهرهای کوچک و بزرگ آمده‌اند.

 

کد خبر: 956349