به گزارش افکارنیوز،

 

برای خرید واحد ۹۴ متری با عمر ۳۰ سال در رسالت ، به سرمایه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی نیاز است.