وزیر راه و ترابری در حکمی معاون خود در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را برای چهارمین بار از زمان تصدیگری وزارت خود تغییر داد.

به گزارش مهر، در این راستا، وزیر راه و ترابری در حکمی، مسعود رهنما معاون ساخت آزاد راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب کرد.

توضیح آنکه بهبهانی در ابتدا برزگر را جایگزین افشار در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کرد، سپس یارمند جایگزین برزگر و مجیدی نیز جایگزین یارمند شد و هم اکنون نیز شاهد جایگزینی رهنما به جای مجیدی هستیم.

حمید بهبهانی در حدود ۲ سال و نیم اخیر - دوران وزارت خود - تاکنون مدیرعامل سازمان بنادر، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور، رئیس و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل راه آهن، معاون امور پارلمانی، استانها و راه‌های روستایی و برخی دیگر از مدیران ارشد این وزارتخانه را تغییر داده است.

همچنین احمد مجیدی نیز عهده دار معاونت امور دولت وزرات راه و ترابری شده است. گفته می شود تغییرات مدیریتی در وزارت راه و ترابری ادامه خواهد داشت.