در واكنش به اين سؤال كه فريدون احمدي معاون هماهنگي و پارلماني وزير بازرگاني از احتمال اصلاح ساختار بسيج اقتصادي و انتقال نيروهاي اين ستاد به ادارات فرش كشور خبر داده است، اظهار داشت: هر گونه تغيير ساختار در ستاد بسيج اقتصادي نيازمند مصوبه شوراي عالي ادارات، مجلس و يا نهاد رياست جمهوري است و تغيير ساختار ستاد بسيج اقتصادي دست من يا آقاي احمدي نيست كه بخواهيم آن را تغيير دهيم ضمن اينكه اين ستاد زيرمجموعه بازرگاني داخلي است.

به گزارش فارس، وی افزود: در حال حاضر چاپ، توزیع و تکثیر کالابرگ مرحله سیزدهم ادامه دارد و تا پایان سال چند نوع برگ کالابرگ اعلام می‌شود و همچنین در بودجه سال ۹۰ نیز برای اعلام کالابرگ اعتبار دیده شده است. لذا هرگونه تغییر ساختار در ستاد بسیج اقتصادی کشور در حال حاضر موضوعیتی ندارد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور گفت: تا پایان سال حداقل یک مورد و براساس شرایط چند مورد کالا برگ روغن، قند و شکر و برنج اعلام می‌شود.

وي با بيان اينكه كالا برگ برنج در اواخر بهمن ماه اعلام ميشود اظهار داشت: به پيشنهاد وزارت بازرگاني در بودجه سال ۹۰ براي سه كالاي روغن، برنج و قند و شكر تأمين اعتبار شده است.