به گزارش افکارنیوز،

چند ماه پس از خروج پراید از خط تولید ،قیمت آن به 90 میلیون رسید.