طبق گزارش وزارت کار آمریکا توقف کامل اقتصاد این کشور به واسطه ویروس کرونا در ماه آوریل بازار کار آمریکا را ویران کرد و باعث اخراج ۲۰.۵ میلیون نفر از مشاغل غیرکشاورزی آمریکا شد و باعث سر به فلک کشیدن نرخ بیکاری تا ۱۴.۷ درصد شد.

اخبار اقتصادی - هر دو این ارقام در بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه هستند و بر تأثیر مخرب عمیق اقدامات و محدودیت‌های مقابله با ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا تاکید دارند.

البته اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند ۲۱.۵ میلیون نفر اخراج شوند و نرخ بیکاری تا ۱۶ درصد جهش کند.

نرخ واقعی بیکاری که شامل کارگرانی است که فعلاً دنبال شغل نمی‌گردند و کسانی که در کارهای با ساعت کاری کم مشغول هستند در این ماه به ۲۲.۵ درصد جهش کرد.

رکورد بیکاری قبلی دوره بعد از جنگ جهانی دوم ۱۰.۸ درصد بود، اما نرخ بیکاری در دوره ناامیدی بزرگ اقتصادی تا ۲۴.۹ درصد هم بالا رفته بود. در بحران اقتصادی بزرگ سال ۲۰۰۹ هم در ماه اکتبر نرخ بیکاری به رکورد ۱۰ درصد رسیده بود.