به گزارش افکارنیوز،

کدال سایت یا سامانه‌ای است که در آن اطلاعات شرکت‌های پذیرفته در بورس در آن قرار دارد.

اخبار اقتصادی - راه اندازی این سامانه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ و انتشار الکترونیکی وضعیت مالی و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس صورت گرفته است.

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس با مراجعه به این سامانه می‌توانند از جزئیات همه شرکت‌های بورسی مطلع شوند و بر اساس آن اقدام به سرمایه گذاری کنند.

از جمله اطلاعاتی که در این سامانه شرکت‌ها موظف به درج آن هستند عبارتند از صورت‌های مالی میان‌دوره و پایان دوره که در بازه‌های زمانی سه، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه ارائه می‌شود.

گزارش ماهانه از حجم و نرخ فروش از دیگر اطلاعاتی است که شرکت‌ها موظف به درج در این سامانه هستند.

گزارش اطلاعات با اهمیت گروه «الف» شرکت‌ها باید اطلاعات مهم و اثرگذار بر سود هر سهم خود و تغییرات سود هر سهم را گزارش کنند.

گزارش اطلاعات بااهمیت گروه «ب» اطلاعاتی که به طور مستقیم موجب تغییر سود هر سهم نمی‌شوند، اما سهامداران باید درباره آن مطلع باشند.

گزارش تفسیری مدیریت، انتظاری که مدیریت از فروش دارد در این گزارش ذکر می‌شود.

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، شرکت‌ها موظف هستند به همراه گزارش‌های ۶ ماهه و ۱۲ ماهه‌ای که ارائه می‌کنند گزارش حسابرسی آن را نیز منتشر کنند.

فرایند انجام افزایش سرمایه، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه باید چندین گزارش ارائه کنند که همه در قالب اطلاعیه در سامانه کدال قرار می‌گیرد.