دولت عربستان که به دنبال شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش درآمد محسوسی مواجه شده است اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر و مزایای کارکنان بخش دولتی را کمتر خواهد کرد. عربستان امیدوار است از محل این افزایش بی سابقه مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰۰ میلیارد سعودی ( ۲۶.۶ میلیارد دلار) درآمد بیشتر داشته باشد. 

اخبار اقتصادی - محمد الجعدان، وزیر دارایی عربستان در خصوص اقدامات جدید گفت: این تصمیمات شاید دردآور باشند اما ضروری و برای حراست از ثبات مالی در اقتصاد کشور  چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت مفید هستند. 

تنها در ماه مارس قیمت نفت بیش از نصف ارزش خود را از دست داد و این اتفاق در شرایطی که هزینه های جنگ یمن نیز بر دوش اقتصاد عربستان سنگینی می کند باعث شده است تا فشار  فوق العاده زیادی به منابع مالی بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه وارد شود. 

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در عربستان معرفی شد و قرار است نرخ آن از یکم ژوییه به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. دولت هم چنین از ابتدای ماه ژوین به بسیاری از مزایای جانبی کارکنان دولتی پایان خواهد داد. هم چنین قرار است برخی از مخارج عملیاتی و سرمایه نیز کنسل شده و یا به تعویق بیافتند. هم چنین برخی از برنامه های در نظر گرفته شده در برنامه افق ۲۰۳۰ نیز به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد. 

قرار است یک کمیته به مطالعه راهکارهای ارایه خدمات رفاهی بیشتر به کارکنان بخش های غیردولتی بپردازد و نتایج آن را ظرف ۳۰ روز اعلام کند. در عربستان کارکنان بخش دولتی همواره از حقوق و مزایای بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار بوده اند. 

پادشاه عربستان پیشتر دستور داده بود به هر خانوار سعودی مبلغ ۱۰۰۰ ریال به مناسبت آغاز ماه رمضان پرداخت شود.