علی اکبر خبازها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی افکارنیوز، ضمن بیان این مطلب، تصریح کرد: در بودجه ۸۸، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب سهام قابل عرضه در بورس، به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق آنها با بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شد، اما متاسفانه تعلل ذبیحی، مدیرعامل پیشین صندوق تامین اجتماعی موجب شد که تنها ۹۳۷ میلیارد تومان از این اعتبار از طریق فروش سهام مخابرات محقق شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری هنوز تفاوت معناداری دارد، چراکه همسان‌سازی با تحقق کمتر از نیمی از اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۸۸ به طور نسبی اجرا شد.

به گفته وی، از آنجا که کل اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی با موافقت مجلس و دولت به صورت قانونی در بودجه ۸۸ پیش‌بینی شده بود، ‌ بنابراین کل این اعتبارات باید در همان سال هزینه می‌شد و به همین دلیل، بازنشستگان تامین اجتماعی خود را بستانکار می‌دانند.

خبازها با اشاره به این که با اجرای نسبی همسان‌سازی از سال ۸۸ تا کنون، بین ۸۲ تا ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزوده شد، تاکید کرد: با وجود این که در قانون پیش‌بینی شده بود که صندوق تامین اجتماعی، هر ساله باید اعتبار ویژه همسان‌سازی را محاسبه و به دولت ابلاغ کند تا در بودجه سالانه منظور شود، اما مدیرعامل پیشین این اقدام را انجام نداد و همین امر، سبب شد تا در سال جاری هیچ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری پیش‌بینی نشود.

وی در ادامه، با اشاره به اعتراض گسترده بازنشستگان به افزایش ۶درصدی حقوق خود در سال جاری، اظهار کرد: وزیر رفاه و تامین اجتماعی در جلسات کمیسیون تخصصی مجلس، قول افزایش ۱۲ درصدی حقوق بازنشستگان، مطابق با نرخ رسمی تورم را به نمایندگان داده، اما در عمل تنها نیمی از این افزایش، محقق شد.
خبازها افزود: این در حالیست که بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی مکلف سالانه حداقل یک بار معادل نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حقوق بازنشستگان خود را افزایش دهد.

به گفته رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، مشکل افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری تنها به اینجا ختم نمی‌شود. چراکه حداقل بگیران صندوق تامین اجتماعی که سال گذشته، ۲۶۵ هزار تومان دریافت می‌کرده‌اند، امسال با افزایش ۱۵ درصدی حقوق خود مواجه شده و ۳۰۳ هزار تومان دریافت می‌کنند؛ این در حالیست که بازنشستگانی که مدت بیشتری حق بیمه پرداخته و در نتیجه از حقوق بیشتری در دوران بازنشستگی برخوردارند، امسال تنها از ۶ درصد افزایش حقوق برخوردار شده‌اند.

خبازها با تشریح این مطلب، اضافه کرد: این اقدام وزارت رفاه در سال جاری، با یکی از مهم‌ترین اصول نظام بیمه در جهان که همان «عدالت» است، مغایرت جدی دارد و موجب می‌شود که کارگران در دراز مدت، به پرداخت حق بیمه کمتر تمایل پیدا کنند.

وی استدلال وزارت رفاه مبنی بر این که افزایش ۱۵ درصدی حقوق حداقل بگیران که بیش از ۶۰ درصد جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، ‌ ناشی از اجرای همسان‌سازی توام با افزایش حقوق ناشی از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است را رد و تاکید کرد: این استدلال به دلیل ایجاد انحراف در افکار عمومی عنوان شده و به هیچ عنوان با واقعیت آنچه که هم‌اکنون اجرا می‌شود تطابق ندارد.
رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي در خاتمه، از تعامل درخور تقدير حافظي، مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي نيز خبر داد و اضافه كرد: در اين تعامل،به دنبال پيگيري معوقات ناشي از اجراي ناقص همسانسازي در سال ۸۸ خواهيم بود.