به گزارش افکارنیوز،

قیمت هر کیلو میوه دستچین در میادین میوه و  تره بار به شرح زیر است: 

 

نرخ مصوب هر کیلو میوه دستچین در یکم خردادنرخ مصوب هر کیلو میوه دستچین در یکم خردادنرخ مصوب هر کیلو میوه دستچین در یکم خرداد