به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در ديماه ۱۳۹۰ به عدد ۲۸۹.۷ رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن ۱.۴ درصد افزايش داشت.

این تغییر از ۱.۸ درصد افزایش مربوط به آذرماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۹ درصد افزایش یافت.

طبق اعلام بانک مرکزی، طی ۱۰ ماه اول سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲۱.۴ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۹ معادل ۲۱ درصد بوده است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه ۱۳۹۰ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ درصد افزایش داشت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه ۱۳۹۰ در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان قم معادل ۲.۷ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و ایلام هر یک معادل ۰.۷ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم) در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به عدد ۲۹۹ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۳.۲ درصد افزایش داشت. این تغییر از ۱.۴ درصد افزایش مربوط به دی‌ماه بیشتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش یافت.

طی ۱۱ ماه منتهی به اسفند سال گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲۱.۵ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در ۱۲ منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۸۹ معادل ۲۱.۳ درصد بوده است.

همچنین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش داشت.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در بهمنماه ۱۳۹۰ در تمام استانهاي كشور با افزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل ۵.۹ درصد و كمترين آن مربوط به استان هرمزگان ۱.۸ درصد بود. شاخص مذكور در استان تهران معادل ۲.۹ درصد افزايش داشته است.