به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، براساس جديدترين نتايج تحقيقات موسسه تحقيقاتي ساني بروك در دانشگاه تورنتو كانادا ميزان تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در آمريكا در آخرين روز مهلت ماليات دهندگان براي پر كردن فرمهاي پرداخت مالياتي شش درصد افزايش يافت. مهلت مالياتي سال ۲۰۱۲ در آمريكا سه شنبه ۱۷ آوريل به پايان رسيد.

به گزارش رويترز، به گفته محققان كانادايي فشار ناشي از مهلت پايان پرداخت ماليات ميتواند يكي از دلايل افزايش تلفات تصادفات رانندگي در آمريكا و حتي ديگر كشورهاي جهان باشد.