به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مصطفی محمد نجار چهارشنبه شب در جلسه شهرداریها و دهیاریهای استان هرمزگان گفت: از آغاز دولت نهم عدالت محوری و توسعه کشور یک شعار راهبردی بوده است که دولت براساس آن پیش رفته است.

نجار گفت: تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری توجه به تولید روستاها و شهرها و حرکت موتور تولید در روستا است.

وی افزود: خدمت صادقانه با خلق و توجه ویژه با روستا به عنوان مولد تولید در کشور از برنامه هایی است باید مورد توجه قرار داد.

نجار با اشاره به اینکه سفر استانی برای گسترش عدالت در همه شهرها و روستاهای کشور است، گفت: سفرهای هیئت دولت سرعت دادن به چهره شهرها و روستاها را به دنبال دارد.

وی هرمزگان را در حوزه صید و کشاورزی دارای قابلیت بالایی دانست و گفت: توجه ویژه رئیس جمهور با اشتغالزایی در کشاورزی از برنامه هایی است که امسال دنبال می شود.

نجار گفت: انتظاراتی که از مدیران استانی داریم توجه به حمل و نقل ساخت و سازها و طرحهای هادی، نظم مدیریت هزینه تکریم ارباب رجوع و رعایت قوانین است.

وی افزود: استعداد و قابلیت در جوانان زیاد است و در مدیریت شهری و بخش و خلاقیت خوبی در جوانان وجود دارد.

وی با افزایش شش برابری اختصاص بودجه با دهیاریها اشاره کرد و افزود: در جلسه هیئت دولت پیگیری افزایش اختصاص بودجه به دهیاریها مطرح می کنم.

وی به تکریم ارباب رجوع در ادارات اشاره کرد و گفت: دوگانگی برخورد با ارباب رجوع برکت کار را از بین می برد.