به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۰ خرداد ماه به بیان مسائلی همچون تاثیر کرونا بر صنعت غذا، اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت، یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟ ، تهدید صف برای بازار سرمایه، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین سهمیه کارت های سوخت مفقودی محفوظ می ماند، آخرین خبر از خودروهای دپوشده ، گازوئیل گران نمی شود، قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۰ خردادماه به شرح زیر است:

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده

اقتصاد نیازمند ثبات و امنیت/ یارانه معیشتی به خط پایان رسید؟/ آخرین خبر از خودروهای دپوشده