به گزارش افکار به نقل از ایسنا ،سید محمد هاشمی، با تاکید بر اینکه با هدفمند شدن یارانهها، افزایش قیمت برای اکثر دهکهای پایین جامعه محسوس نخواهد بود، ادامه داد: این مشترکان پرمصرف هستند که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید قیمت بیشتری برای برق مصرفی خود بپردازند. البته افزایش قیمت برای این مشترکان نیز به صورت پلهای اعمال خواهد شد؛ به صورتی که شاهد افزایش قیمت به صورت ناگهانی نخواهیم بود.

وی با رد این موضوع که پس از هدفمندی یارانه‌ها مردم قرار است آن‌چه درحال حاضر به عنوان " قیمت واقعی " در قبوض برق آمده است را پرداخت کنند، افزود: علت درج این موضوع در قبض‌ها این بود که مردم بیشتر با یارانه پرداختی از سوی دولت آشنا شوند تا اصلاح الگوی مصرف را بهتر رعایت کنند؛ اما باید توجه داشت که پس از هدفمندی یارانه‌ها هم قرار نیست دولت تمام یارانه‌های پرداختی خود را متوقف کند، بلکه واقعی شدن قیمت‌ها ظرف چند سال به صورت تدریجی و پلکانی صورت می‌گیرد و مردم به هیچ عنوان قرار نیست چنین قیمت‌هایی را برای برق مصرفی خود پرداخت کنند.

هاشمی با اشاره به دستور وزیر نیرو برای یکسان‌سازی قبض‌های برق، گفت: قبض‌های برق از این به بعد به صورتی خواهد بود که محاسبه تعرفه‌ها برای همه مشترکان به راحتی مقدور باشد، به صورتی که هر مشترکی به راحتی می‌بیند که قیمت برق او برای A کیلووات اول ایکس ریال و برای B کیلووات دوم مبلغی دیگر است. همه این مسایل در قبض‌ها مشخص است تا هر مشترکی با محاسبه‌هایی آسان قیمت برق مصرفی خود را به دست آورد.

وی با تایید این خبر که قرار است از این به بعد قبضهای برق به صورت ماهانه صادر شود، افزود: این برنامه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و ما از هرلحاظ آماده ایم که چنین دستوری را اجرا کنیم، ولی زمان صدور قبضها به صورت ماهانه بستگی به صدور دستور از وزارت نیرو دارد.