به گزارش افکارنیوز،

 قیمت هر کیلو میوه دستچین در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

نرخ مصوت هر کیلو میوه دستچین در میادین میوه و تره بار

نرخ مصوت هر کیلو میوه دستچین در میادین میوه و تره بار