در حالی كه تاكنون پنج بار اجرای بخش اصلی طرح هدفمندی یارانه ها كه همان برداشتن بخشی از یارانه هاست، به تعویق افتاده، یك منبع آگاه درگفتگو با آینده اراده دکتراحمدی‌نژاد مبنی بر نقره داغ کردن محتکرین را یکی از دلایل این تاخیر عنوان کرده است.

به گزارش «آینده» مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود این طرح از ابتدای سال جاری اجرا شود، اما با درخواست رییس دولت از مجلس برای دادن فرصت جهت فراهم کردن مقدمات اجرای طرح، وعده داده شد طرح مذکور از ابتدای تابستان اجرا می شود.

در بار دوم تعویق، اجرای طرح از اول تیر به اول مهر و بار سوم اجرای طرح به اول آبان موکول شد و با وجود آن که اکنون به گفته دولت قسط اول یارانه نقدی به حساب خانوارها ریخته شده، در بار چهارم تعویق طرح، اول آذر بعنوان زمان قطعی اجرای طرح اعلام و شمارش معکوس برای اجرای آن آغاز شد اما بازهم خبری از شروع هدفمندی یارانه‌ها نشد.

در این حال گمانه های مختلفی درباره علل عدم آغاز این طرح تاکنون مطرح است.

بنابر برخی اخبار عدم تمایل دکتر احمدی‌نژاد به اجرای طرح مذکور مطابق با جزئیات مندرج در قانون مصوب مجلس علت اصلی این طرح است.

بنابر این اخبار، نظر رییس دولت بر این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی که در طرح مجلس پیش بینی شده است، موجب شکست طرح خواهد شد چرا که این افزایش مردم را نسبت به طرح بدبین خواهد کرد.

در قانون مجلس پیش بینی شده است که دولت باید ۵۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانه انرژی را به مردم پرداخت کند و براین اساساگر دولت بخواهد همین مبلغ ماهیانه ۴۰ هزارتومانی فعلی را به مردم پرداخت کند نیز ناگزیر خواهد بود در طول سال ۶۰ هزارمیلیارد یارانه انرژی را حذف کند که بار تورمی سنگینی ایجاد خواهد کرد.

گفته می شود نظر دکتر احمدی‌نژاد براین است که دولت همه مبلغ یارانه های نقدی را از محل افزایش قیمتها تامین نکند و از محل منابع خود به مردم پرداخت کند و به تدریج یارانه ها حذف شود.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با آینده یکی از علل اصلی عدم اجرای طرح هدفمندی را اراده رییس قوه مجریه برای تنبیه محتکران عنوان کرده و افزود: در طول ماههای اخیر با قوت گرفتن زمزمه‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از عناصر سودجو اقدام به خرید انبوه و انبارکردن کالا جهت فروش پس از اجرای طرح و موج گرانی احتمالی پس از آن کردند.

وی افزود:این احتکار گسترده که موجب بلیعده شدن حجم بزرگی از کالاهای موجود در بازار شده بود، امکان اختلال در اجرای طرح را فراهم می کرد.

با اقدام دستگاههای اطلاعاتی برای شناسایی احتکارگران عمده، تعداد زیادی از این افراد شناسایی و برای عرضه کردن کالاها به بازار به آنها تذکر جدی داده شد. اما احتکارگران خرد که شامل دهها هزار فرد می شدند که اقدام به خریدهای چند میلیونی کرده بودند، قابل شناسایی و برخورد اطلاعاتی نبودند.

این منبع تصریح کرد: در این راستا علاوه بر وظایفی که برعهده دستگاههای تبلیغاتی نظام بویژه صداوسیما در جهت کاهش نگرانی از اجرای طرح از طریق تهیه گزارشهای جذاب و پخش آن در بخشهای پربیننده خبری و برنامه های تلویزیونی گذاشته شد، دکتر احمدی‌نژاد در گفتگوی اوایل آبان ماه خود به احتکارگران تاکید کرد که از این اقدام متضرر خواهند شد و وی زمان اجرای طرح را برای جلوگیری از سوء استفاده آانان نامعلوم خواهد کرد و تاکنون نیز یکی از عوامل اصلی عدم آغاز هدفمندی یارانه ها این موضوع بوده است.

اكنون پس از یك ماه، همچنان اجرای طرح به تعویق افتاده و مشخص نیست چه زمانی احتكارگران متنبه و اجرای طرح آغاز خواهد شد.