به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می کنم.

وی ادامه داد: با تمامی بانک هایی که کار تنزیل را انجام داده اند برخورد می شود.