به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه جلسه دادگاه فساد مالی در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد برگزاری سریع جلسات دادگاه باعث تضییع حقوق متهمان می شود که از این پس هفته ای دو جلسه دادگاه برگزار می شود. جلسات دادگاه تا کنون روند خوبی داشته است و هر متهم ۶ ساعت وقت برای دفاع از خود داشته است.

وی ادامه داد: با برگزاری مستمر جلسات عزم دستگاه قضائی برای مقابله و مبارزه با فساد مشخص شد.

به گفته دادستان تهران، متهمان زمان کافی برای دفاع از خود داشتند ضمن اینکه وکلای متهمان و خانواده های آنها نیز در دادگاه ها حضور داشتند و وکلا در زمان کافی از متهمان دفاع کردند.

دولت آبادی با اعلام اینکه احکام صادره قابل تجدید نظر است گفت: هنوز صد پرونده دیگر مرتبط با این پرونده در دادسرا مفتوح است که در حال رسیدگی سریع به آنها هستیم. در این پرونده ها هیچ اغماضی صورت نمی گیرد و ارفاغهای انجام شده نیز براساس دفاعیات متهمان بوده است.

وی با اعلام اینکه دادستانی تهران موافق فروش اموال یکی از متهمان برای پرداخت بدهی های بانکها است، تاکید کرد: البته به منظور جلوگیری از حیف و میل کردن اموال باید دادستانی روی فروش نظارت داشته باشد.