به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که روز یکشنبه برگزار شد غلامعلی ریاحی وکیل مدافع سه متهم این پرونده در دفاع از متهم ردیف دوم گفت: ب- ب ۳۹ ساله است و سال ۸۹ پرونده وکالت گرفته است. سادگی اش باعث شد جلسه و کلماتی را بگوید که نماینده دادستان از آنها سوء استفاده کرد. در آن موقع گفت چشم راست مه آفریدم که منظورش این بوده است که امین مه آفرید برای املاک بوده است.

ریاحی در خصوص ال سی های باز شده نیز گفت: ۸ ال سی به صورت سفید امضا همراه تعهد نامه و سفته در مرحله آخر از موکلم گرفته شده است. او مدعی شده است که ال سی ها را به اعتماد مه آفرید امضا کرده است که این امر قانونی است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیاتش افزود: این مجموعه مربوط به بخش خصوصی است و با توجه به اینکه این گروه شرکت های زیادی داشته است به صورت خانوادگی اداره می شد. موکل من نیز برای اینکه کارها روی زمین نماند اسناد را امضا می کرد.

وی به حبس ۷ ماهه موکلش در سلول انفرادی اشاره کرد و گفت: ۷ ماه انفرادی تعادل روحی افراد را به هم می ریزد. قاضی نیز در پاسخ گفت: می خواستید متهم در کنار متهمان مواد مخدر نگهداری شود؟

وی تاکید کرد: اضرار به غیر و شکایت متضرر در پرونده جعل لازم است که در این پرونده موجود نیست. مجازات جعل عادی هم زندان یا جریمه است. موکلم در دریافت و پرداخت رشوه نیز هیچ نقشی نداشته است.

در ادامه قاضی در پاسخ به ریاحی گفت: متهم در این پرونده اتهام رشوه ندارد و قرار نبوده کسی در این پرونده شکایت کند.

وی در مورد پولشویی نیز گفت: ببینید سودهای بانک ها در این پرونده چقدر است. سودهای ۳۵۰ میلیارد تومانی، ۲۸۰ میلیونی در پرونده دیده می شود. دیوان محاسبات کشور گفته است مدیران بانک ها در این مجرا ذینفع هستند. مدیران را رها کرده ایم و رده های پایین تر و دو رئیس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می کنیم. این در حالیست که مسئولان مرکز تشخیص پولشویی نیز نگفتند پولشویی صورت گرفته است. پولشویی که دم از ان زده می شود یک روز هم حبس ندارد. پول ها در اختیار مه آفرید بوده و هیچ پولی در اختیار متهم ردیف دوم نبوده است.

ریاحی ادامه داد: درخواست می کنم تا از مرکز پولشویی استعلام گرفته شود که از سوی متهمان پولشویی رخ داده است یا خیر؟ بانک ملی ۶۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد که کارشناسان می گویند این رقم فساد مالی آنقدرها که می گویند روی اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست. در این دادگاه زندگی ۵ مسلمان مطرح است پس باید احتیاط کرد.

وکیل مدافع متهمان گفت: در کیفر خواست براساس گزارش دیوان محاسبات متهمان گروه ۶و ۱ باید عوض شوند. بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است. در این گزارش آمده است هرچند منشاء تخلف بانک ملی، سامان و صادرات است اما این باعثنمی شود نقش این دو بانک در نظر گرفته نشود.

وی در پایان افزود:جامعه منتظر است تا سرنوشت این پرونده روشن شود. در خواست کرده ایم تا اموال مه آفرید فروخته شود تا بدهی بانکها داده شود. ب.ب جوان است و آنطور که تلاش کردیم نشان دادیم که او در مورد جرایم اصلی همانند ال سی هاو رشوه بی گناه است. درخواست حکم برائت متهم را دارم. ضمن اینکه با توجه به سن کم متهم و عمدی نبودن اقداماتش درخواست ارفاق قانونی را دارم.