به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: از روز سهشنبه ۲۹ فروردین ماه جاری، سکههای پیشفروششده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

شعب منتخب بانک ملی ایران از روز سه شنبه نسبت به تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده اقدام خواهند نمود و هموطنان می‌توانند برای آگاهی از شعب منتخب به پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران مراجعه نمایند.

بانک مرکزی در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات خویش اقدام خواهد کرد، هیچ مشکلی در زمینه تامین سکه‌های ثبت نام شده وجود ندارد و این بانک در زمان پیش‌بینی شده، سکه‌های متقاضیان را تحویل خواهد داد.

چنانچه هموطنان در زمینه نگهداری سکهها یا کاهش قیمت آنها در آینده دغدغهخاطر داشته باشند، میتوانند نسبت به فروش سکه ها به بانک ملی یا اخذ اوراق بهادار اقدام کنند که روش های اجرائی آن متعاقبا طی اطلاعیهای به استحضار هموطنان گرامی خواهد رسید. شایان ذکر است این موضوع کاملا" اختیاری است. به هنگام تحویل سکهها، به هر قطعه ۵ درصد مالیات برارزش افزوده تعلق میگیرد.