به گزارش افکارنیوز،

«منوچهر اسدی» با بیان این که در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و ارائه تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا دستور جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سازمان با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹  در ۲۰ خردادماه امسال بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در همه منابع و برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را اتخاذ کرده است.

اخبار اقتصادی- این مسئول تصریح کرد: به منظور رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی، مودیان مالیاتی می‌توانند با پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود اعم از اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان سال جاری، در اجرای مقرارات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی شوند و از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

اسدی این دو دستورالعمل را در قالب دو جدول مجزا ارائه داد؛