افکار

نشست خبری حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دوشنبه دوم تیرماه با حضور خبرنگاران در سازمان بورس و اوراق بهادر برگزار شد.

نشست خبری حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دوشنبه دوم تیرماه با حضور خبرنگاران در سازمان بورس و اوراق بهادر برگزار شد.

 

کد خبر: 973150