به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۳ تیر ماه به بیان مسائلی همچون بسته حمایتی مستاجران، افزایش ۲۲.۵ درصدی هزینه خانوار، شرایط مسکن بحرانی است، قیمت های عجیب در بازار خودرو،  می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین روزهای ناآرام بازار ارز ، بوجود آمدن ابرتورم با خطر ریزش بورس ، مردم زیرپای غول گرانی، بدهکاران ارزی اولتیماتوم گرفتند، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳ تیرماه به شرح زیر است:

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز

بسته حمایتی مستاجران/ قیمت های عجیب در بازار خودرو/ روزهای ناآرام بازار ارز