"سیدکاظم دلخوش" با اشاره به آلودگی هوای تهران افزود:شهر تهران با توجه به موقعیت جغرافیائی و تمرکز دولتی و اقتصادی اش،دچار آلودگی شده،که اگر تدبیری اساسی اندیشیده نشود،به آسیب ملی تبدیل خواهد شد.

به گزارش اکونیوز، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوپایتختی شدن کشور، اظهار داشت: ‌در راستای تمرکززدائی و با توجه به اینکه تهران در معرض آلودگی های شدید قرار دارد، لازم دیدیم طرح دو پایتختی کردن کشور را تدوین کنیم که طبق این طرح، تهران پایتخت اقتصادی و شهر دیگری در نزدیکی آن پایتخت سیاسی گردد.

نماینده صومعه سرا با بیان اینکه تحقیقات برای انتخاب پایتخت سیاسی،ادامه دارد تصریح کرد:منطقه ای نزدیک تهران که از لحاظ ژئوفیزیکی مناسب باشد،برای پایتخت سیاسی انتخاب خواهد شد.