به گزارش افکارنیوز،

 این صندوق، اولین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است که پس از پذیره‌نویسی در ماه گذشته، خرید و فروش واحدهای آن به هفته آینده موکول شد.

اخبار اقتصادی- باتوجه به بازدهی ۱۲۰ درصدی صندوق واسطه‌گری مالی یکم ، دور از انتظار نیست که پس از فرآیند کشف قیمت، بسیاری از دارندگان آن، واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به فروش رسانند.

 آیا فروش واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم تصمیم مناسبی است؟

سبد سرمایه‌گذاری این صندوق متشکل از سهم‌های ارزشمندی همچون بانک‌ تجارت، صادرات، ملت و بیمه‌های البرز و اتکایی امین است.

خالص ارزش دارایی این صندوق از زمان بازگشایی تا به امروز ۱۲۰ درصد افزایش داشته که در این بین بانک‌های تجارت با ۱۵۰ درصد رشد، صادرات با ۱۴۰ درصد رشد و ملت با ۱۳۰ درصد رشد بیشترین بازدهی را داشته‌اند.

 بیشتر رشد ارزش دارایی این صندوق به علت رد سهم‌های گروه بانکی است.

باتوجه به رشد یک سال اخیر گروه بانکی، این گروه یکی از صنایع پر بازده بورسی بوده که عوامل بنیادی همچون پیگیری اصلاح ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و کاهش سود سپرده، امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق اخزا با نرخ ۱۵ درصد می‌توانند تضمین کننده ادامه مسیر صعودی سهم‌های این گروه باشند.

 باتوجه به عوامل گفته شده و چشم انداز صعودی بازار سرمایه ، به نظر می‌رسد نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دارا یکم در میان مدت سود بیشتری را نصیب دارندگان واحدهای این صندوق کند