"جهانبخش امینی"افزود:این که این قانون تا چه اندازه تبعات تورمی دارد مشخص نیست و بستگی به مدیریت کلان دولت در مرحله اجرا دارد.

به گزارش اکونیوز، وی اظهار داشت: اگر دولت بتواند در هزینه مواد اولیه و سوخت به خوبی مدیریت نماید و کنترل بازار را در دست گیرد می تواند تا اندازه ای از شتاب اولیه تورم حاصل از اجرای این قانون بکاهد و در غیر این صورت تورم اولیه سرسام آور خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: اگر دولت بخواهد به یکباره تصمیم به آزاد سازی قیمت ها بگیرد این موجچب فشار به اقشار ضعیف شده و همچنین تبعات منفی برای بازار خواهد داشت.

امینی درادامه درباره اساسنامه شرکت نفت نیز گفت: از اظهار نظردر مورد اساسنامه شرکت معذورم چون هراس دارم که چیزی بگویم و به آن عمل نشود.
وی در پایان گفت:از دولت و وزارت نفت درخواست میکنیم که اساسنامه شرکت نفت را تقدیم مجلس نمایند.