اگرچه نرخ بيكاري محاسبه شده توسط مركز آمار ايران چند روز بعد از قطعي شدن به رسانهها اعلام مي شود، اما بررسيهاي خبرنگار ايسنا نشان ميدهد كه در دوره مديريت پيشين مركز آمار ايران بين دو تا سه هفته بعد از پايان هر فصل، اين عدد اعلام ميشده است.

به گزارش ایسنا، جدول اخبار مربوط به اعلام نرخ بیکاری فصلی توسط رسانه‌ها و از جمله ایسنا از پاییز سال ۸۶ تا بهار سال جاری به این شرح است:

اعلام نرخ بیکاری پاییز سال ۸۶ حدود ۲۴ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری زمستان سال ۸۶ حدود ۱۶ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری بهار سال ۸۷ حدود ۱۲ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری تابستان سال ۸۷ حدود ۳۰ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری پاییز سال ۸۷ حدود ۲۱ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری زمستان سال ۸۷ حدود ۲۶ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری بهار سال ۸۸ حدود ۲۹ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری تابستان سال ۸۸ حدود ۲۲ روز پس از پایان فصل

اعلام نرخ بیکاری پاییز سال ۸۸ حدود ۲۱ روز پس از پایان فصل

**اعلام نرخ بیکاری زمستان سال ۸۸ حدود ۵۶ روز پس از پایان فصل

**اعلام نرخ بیکاری بهار سال ۸۹ حدود ۴۹ روز پس از پایان فصل

همان طور که ملاحظه می‌شود بیشترین تاخیر با فاصله قابل توجهی در اعلام نرخ بیکاری، مربوط به بهار امسال و زمستان سال گذشته است که می‌تواند ناشی از تغییر مدیریت در مرکز آمار ایران باشد.

این در حالی است که هم اکنون حدود سه هفته به پایان فصل پاییز باقی است، اما هنوز نرخ بیکاری تابستان امسال مشخص نشده است.

عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران به تازگی در نشست خبری خود در پاسخ به این که چرا با وجود گذشت حدود دو ماه از تابستان هنوز نرخ بیکاری اعلام نشده است، گفت: ‌اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ بیکاری تقریبا نهایی شده و تنها اطلاعات مربوط به یک استان نیاز به بازبینی داشت که این کار در حال انجام است و به زودی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این که آیا پیش بینی می‌کنید نرخ بیکاری تابستان افزایشی باشد یا خیر؟ گفت: ‌ تا زمانی که اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ بیکاری نهایی نشود هیچ نظری درباره افزایش یا کاهش آن نمی‌توان اعلام کرد.

اين در حالي است كه چند روز پيش نيز وزير كار و امور اجتماعي از نرخ بيكاري تابستان اظهار بياطلاعي كرد و اعلام آن را به عهده مركز آمار ايران دانست.