به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس،این بار پیازها قبل از اینکه کارد آن را به دو نیم کند اشک کشاورزان را در میآورد، قیمت پیاز در مزارع جنوب کشور و کرمان به کیلویی ۴۰ تومان رسیده و مفهوم آن این است علاوه بر اینکه کشاورز هیچ سودی ندارد بلکه اگر بتواند از هفت خان بروکراسی بانکی بگذرد باید وام و تسهیلات گرفته و بدهیهای خود را تسویه کند.

زمانی که این پیازهای ۴۰ تومانی مزارع پایش به میدان تره‌بار مرکزی تهران می‌رسد به قیمت کیلویی ۱۰۰ تومان به فروش می‌رود یعنی با ۶۰ تومان اضافه.

اما یک کامیون ۱۰ تنی از منطقه جنوب کشور تا میدان بار تهران کرایه‌ای معادل یک میلیون تومان دریافت می‌کند یعنی برای هر کیلو پیاز ۱۰۰ تومان.

بنابراین کشاورز ترجیح میدهد حتی آنرا به میدان بار هم نفرستد و مزرعه خود را برداشت نکند، گزارشها از منطقه جنوب کرمان حاکی است که وزن برخی از این پیازها نزدیک دو کیلوگرم هم رسیده است.