به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که نرخ ۲۵ ارز با رشد، نرخ ۹ ارز با کاهش و نرخ ۱۳ ارز بدون تغییر مانده است.

 

رشد قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی

 

 

رشد قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی