به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ به ۳.۵ درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت در این سال بالغ بر ۴ درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز ۲ درصد اعلام شده است.

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز۲ درصد اعلام کرده است. پیش‌تر این سازمان پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در این سال به ۲.۵ درصد برسد.

رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب اعلام شده است: عربستان ۶.۸ درصد، الجزایر ۲.۵ درصد، امارات ۴.۹ درصد، قطر ۱۸.۸ درصد، کویت ۸.۲ درصد، عراق ۹.۹ درصد، مصر ۱.۸ درصد، لبنان ۱.۵ درصد و اردن ۲.۵ درصد.

صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ را ۴.۲ درصد و این رقم را برای ایران فقط ۰.۴ درصد پیش بینی کرده است. به نظر می رسد پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است.

متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ نیز به ۹.۶ درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به ۲۱.۳ درصد رسید. پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ به ۲۱.۸ درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ نیز ۹.۵ درصد پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۵.۱ درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۶.۷ درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۰ درصد، کویت ۲.۱ درصد، مصر ۱۰.۴ درصد، و اردن ۱۲.۹ درصد اعلام شده است.