به گزارش افکارنیوز،
 به سیاست‌های مالی که در جهت کاهش حجم منابع مالی در گردش اجرا می‌شود سیاست انقباضی گویند.

اخبار اقتصادی- سیاست‌های انقباضی در زمانی که حجم نقدینگی افزایش می‌باید و تورم در بازار ناشی از چاپ بی رویه پول وجود دارد، اعمال می‌شود در همین راستا بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می‌کند تا زمینه جمع آوری سرمایه‌های سرگردان را فراهم کند.
 
از سوی دیگر اعطای تسهیلات بانکی را مشکل‌تر می‌کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش پیدا کند و به طبع آن میزان تورم کاهش یابد.
در خصوص اثر گذاری این سیاست‌های پولی در بازار اختلاف نظر‌هایی وجود دارد برای مثال جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی موفقیت سیاست‌های مالی را منوط به شرایط اقتصادی می‌داند.