به گزارش افکارنیوز به نقل ازایلنا، هم اکنون برای تحویل هر سکه پیش فروش شده ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود.

سکه‌های مرحله اول با قیمت ۵۴۶ هزار تومان و مرحله دوم با قیمت ۵۹۹ هزار تومان به مشتریان تحویل داده می‌شود.

در چند مرحله چهار ماهه، شش ماهه، هشت ماهه و ۹ ماهه بیش از ۹ میلیون وصد هزار قطعه سکه پیش فروش شده است. با محاسبه پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده این تعداد سکه مشخص می‌شود که بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان از این محل نصیب دولت خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده سکههای پیش فروش شده هنگام تحویل به مشتریان به صورت نقدی از آنها دریافت میشود.