به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در سال گذشته سوییس، امارات متحده عربی و کره جنوبي سه كشورعمده مبداء واردات سيگار به ايران بودهاند كه ميزان واردات از سوييس پنج هزار و ۲۴۲ تن به ارزش ۹۸ میلیون و ۱۴۳هزار دلار بوده و این کشور به لحاظ وزنی ۷۳.۵۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۹۰.۴۵ درصد از سهم کل واردات سیگار را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این مدت امارات ۹۴۷ تن سیگار به ارزش چهار میلیون و ۹۰۹هزار دلار به کشورمان صادر کرده که از نظر وزنی ۱۳.۲۸ درصد و از نظر ارزشی ۴.۵۲ درصد از سهم کل واردات سیگار به ایران را به خود اختصاص داده است.

واردات سیگار از کره جنوبی نیز ۸۳۵ تن سیگار به ارزش چهار میلیون و ۶۰۹ هزار دلار بوده که بر این اساس سهم کره از کل واردات سیگار به کشورمان به لحاظ وزنی ۱۱.۷۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۴.۲۵ درصد بوده است.

میزان واردات سیگار از سایر کشورها نيز در سال گذشته ۱۰۸ تن به ارزش ۸۳۹ هزار دلار بوده است که از نظر وزن ۱.۵۱ درصد و از نظر ارزش ۰.۷۸ درصد از سهم کل واردات سیگار به کشورمان را تشكيل میدهد.