به گزارش افکارنیوز، سید علیرضا موسوی در گفتوگو با فارس با تأکید بر اینکه قطعاً اگر نرخ سوخت افزایش پیدا کند باید قیمت بلیت هم افزایش یابد، اظهار داشت: لازم است نرخ سوخت زمانی افزایش پیدا کند که همزمان با آن نرخ بلیتها هم افزایش یافته است تا مشکلی برای صنعت پیش نیاید.

وی درباره افزایش نرخ سوخت در پرواز‌های خارجی ایرلاین‌های داخلی، یادآور شد: اگر قرار باشد در پروازهای خارجی شرکت‌های هواپیمایی داخلی سوخت با نرخ هر لیتر یک هزار و ۱۴۳ تومان ارائه شود، صنعت هواپیمایی کشور از پا می‌افتد و در واقع این امر تیشه زدن به ریشه صنعت و واگذاری عرصه به شرکت‌های هواپیمایی خارجی است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی خارجی با مشکلات شرکت‌های هواپیمایی داخلی مواجه نیستند و قطعاً با افزایش نرخ سوخت، رقابتی ناعادلانه شکل خواهد گرفت که بازنده این رقابت ایرلاین‌های داخلی خواهند بود.

موسوی ادامه داد: افزایش بدون برنامه‌ریزی‌، غیر تخصصی و غیرکارشناسی قیمت سوخت موجب رکود صنعت هواپیمایی کشور، اجحاف به شرکت‌های هواپیمایی داخلی، هدر رفتن سرمایه‌های ملی و بیکاری بخشی از دست‌اندرکاران صنعت خواهد شد.* فروش سوخت پرواز‌های خارجی با قیمت ۱۱۴۳ تومان از امشبرئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی یادآور شد: با وجود مصوباتی مبنی بر افزایش نرخ سوخت پرواز‌های خارجی از ۲۸ اسفند‌ماه و تعیین نرخ هر لیتر سوخت ۱۱۴۳ تومان، تا به امروز نرخ یک هزار و ۱۴۳ تومانی بابت سوخت پروازهای خارجی اعمال نشده است.

وی با اشاره به اینکه درباره عدم افزایش نرخ سوخت قبل از اجرای گام دوم هدفمندی مذاکراتی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشته‌ایم، گفت: مذاکرات ما درباره عدم افزایش نرخ سوخت به نتیجه نیانجامید و ظاهراً قرار است از اول اردیبهشت ماه(امروز) این قیمت‌ها اعمال شود.

موسوی خاطرنشان کرد: قطعاً این افزایش غیرمنطقی و غیرکارشناسی نرخ سوخت هواپیما بدون افزایش نرخ بلیت، موجب کنسل شدن بسیاری از پروازها خواهد شد.

وی اضافه کرد: شرکت ملی پخش مدعی است برای افزایش نرخ سوخت مصوبه ستاد هدفمندی را در اختیار دارد و در صورتی نرخ سوخت هواپیما را افزایش نمیدهد که ستاد هدفمندسازی یارانهها، مصوبه جدیدی را ابلاغ کند.