به گزارش افکارنیوز به نقل از الف، اين گزارش در پاسخ به درخواست رئيس مجلس ذيل تقاضاي اين نمايندگان براي اعمال ماده ۲۳۳ درباره عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها تهيه شده است.

در این گزارش آمده است در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها وزارت اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که طبق گزارش کتبی خزانه، این رقم ماهیت تنخواه نداشته و از منابع بانک مرکزی و بصورت استقراض بوده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده در مرحله دوم، خزانه‌داری کل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که در صورتهای مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است. این گزارش به ده مورد دیگر نقض قوانین و مقررات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد.

این گزارش را ۱۲ نماینده شاخص عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه طرح تحول اقتصادی امضا کرده‌اند:
غلامرضا مصباحی مقدم
محمدرضا باهنر
محمدحسین فرهنگی
محمدرضا تابش
احمد توکلی
جمشید انصاری
محمدمهدی مفتح
عباس رجایی
رضا عبدالهي