به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۰ ارز افزایشی و نرخ ۱۸ ارز کاهشی و ۹ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش نرخ ۱۸ ارز در بازار بین بانکی

 

کاهش نرخ ۱۸ ارز در بازار بین بانکی