به گزارش افکارنیوز،

فردا، آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.