به گزارش افکارنیوز،

سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شد تا تمام نیاز داخل را از طریق دام های کشور تأمین کند.

اخبار اقتصادی- وی افزود: قیمتی که شرکت پشتیبانی امور دام در ازای هر کیلو گوساله زنده باید پرداخت کند، ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان است در صورتی که این شرکت در راستای تأمین نیاز داخل مبلغی کمتر پرداخت می‌کند که برای تولید کننده سربه سر تمام می‌شود.

رییس انجمن صنفی گاوداران بیان کرد: با قیمتی که هم اکنون شرکت پشتیبانی امور دام، گوساله تهیه می‌کند، قیمت هر کیلو  گوشت گوساله نباید از ۷۰ هزار تومان فراتر رود، حتی اگر این شرکت با نرخ مصوب دام زنده تهیه کند، گوشت حداکثر در بازار باید تا ۸۵ هزار تومان قیمت گذاری شود.

مقدسی ادامه داد: متاسفانه فعالیت دلالان و سودجویان در این صنعت افزایش یافته و این افراد مانع از بازگشت قیمت گوشت قرمز به نرخ معقول می‌شوند درصورتی که هم اکنون با مازاد تولید گوشت قرمز در کشور مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: مازاد تولید و عرضه بیشتر آن در بازار تا زمانی که جلوی فعالیت دلالان گرفته نشود نمی‌تواند سبب کاهش قیمت گوشت قرمز ز در بازار شود، پس نهاد‌های نظارتی در این خصوص باید هرچه سریعتر ورود کنند.

رییس انجمن صنفی گاوداران مطرح کرد: یکی از مشکلات صنعت گاوداری در ایران، فاصله زیاد تولید تا مصرف است که در صورت رعایت و حل این مشکل قیمت‌ها در سطح شهر تا حدودی کاهش پیدا می‌کند.

رییس انجمن صنفی گاوداران گفت: فعالیت بی رویه دلالان در بازار گوشت قرمز موجب شده تا قیمت هر کیلو گوشت گوساله از ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد.